הכירו את מאיה

דומים דומות

01

02

מאיה, 30
אם מישהו ידבר אליי בזכר, וזה קורה הרבה, אז אני לא אתקן אותו. כשאנשים "קולטים" ואומרים "סליחה סליחה סליחה" אני אגיד להם "אלה ההגדרות החברתיות שלכם, לא שלי"