הכירו את דניאל

דומים דומות

01

02

דניאל, 25
יש קשר בין כל הזהויות שיש בתוכנו. שיח על קויריות ושיח על מזרחיות הוא שיח על זהויות שעדיין נמצאות בשוליים, אנחנו עדיין נאבקים על זכויות ומשאבים