הכירו את צור

דומים דומות

01

02

צור, 22
אחרי שיצאתי מהארון כגבר טרנס, יצא לי להכיר גברים סיסג'נדרים ופתאום הבנתי שאני ממש לא רוצה להיות באותה קטגוריה איתם. במקום הזה נכנסת ההגדרה הנון-בינארית