הכירו את דורון

דומים דומות

01

02

דורון, 24
ההגדרות הן כלים. כמו נר שיכול להאיר את החושך שאנחנו נמצאים בו, ולשרוף את החבלים שקושרים הרבה אנשים ולפתוח להם את הדרך שבה הם חושבים.