הכירו את מיכאל

דומים דומות

01

02

מיכאל, 22
אני משתמשים בלשון פנייה של זכר רבים. בשפה העברית הלשון הזו מתייחסת לקבוצות או למי שלא יודעים מה המגדר שלהם, וזה התאים לי מאוד